Nytt koncept för energirenovering av småhus till nära-noll

Byggnader står för cirka 40 procent av Europas totala energianvändning och har en stor klimatpåverkan. I Sverige finns idag cirka 1,5 miljoner* småhus byggda före år 1980 och en stor del av dessa är i behov av renovering och energieffektivisering. Nu utvecklar vi renZERO™-konceptet, ett säkert och kostnadseffektivt renoveringskoncept för hus byggda före 1980.

Energieffektivisering av småhus är i dagsläget svårt och några färdiga koncept finns inte på marknaden. I renZERO™-projektet eftersträvar vi att hitta sätt att skapa en säker och kostnadseffektiv lösning för energirenovering av fristående hus, par- och radhus, byggda före 1980. Det handlar om en helt ny renoveringsmetod som utvecklats för nordiska väderförhållanden.

renZERO™ projektet startades sommaren 2011 och drivs av Paroc. Utvecklingen av den nya renoveringsmetoden har för den svenska marknaden gjorts tillsammans med Elitfönster och NIBE och konceptet är nu färdigt för testning i Sverige. Tillsammans inleder vi i början av September energirenovering av ett enplanshus med källare i Skarpnäck  i Stockholm.

Huset är i stort sett i sitt ursprungsutförande och kommer under hösten 2013 att genomgå en total energirenovering. Utöver den omfattande renoveringen av yttre stomme, fönster, dörrar och tak installeras även ny ventilation liksom uppvärmnings- och energisystem.

På den här sidan kan du följa hur detta hus i Stockholm, byggt 1945, energirenoveras till nära-nollenergibyggnad. Vi berättar också om ingående produkter och lösningar; erfarenheter som görs under arbetets gång och uppföljning av mätvärden.

* Källa: Prognoscentret

renZERO™-konceptet

renZERO™-konceptet är utvecklat i ett samarbete mellan ett antal ledande aktörer på den nordiska byggmarknaden för att ge en möjlighet att renovera befintliga byggnader så att de möter morgondagens krav på nära-nollenergibyggnad.

» Läs mer

Pilotprojekt

Pilotobjektet för renZERO™-konceptet, Länsmansvägen 32 i Skarpnäck, är en enplansbyggnad med källare, uppförd på 40-talet och endast tillbyggd. Tilläggsisolering eller byte av fönster har inte gjorts. De årliga kostnaderna för uppvärmning och varmvatten ligger före energirenoveringen på cirka 19 000 kronor.

» Läs mer

Piloten steg för steg

Följ hur arbetet fortskrider i Skarpnäck.

» Läs mer